28.11.2013

Інформація про розгляд другої редакції проекту державних будівельних норм ДБН В.2.2... «Виробничі будівлі»

Департамент нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів в установленому порядку розглядає розроблену Дочірнім підприємством «Науково-дослідний та проектний інститут «Донецький ПромбудНДІпроект» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія Укрбуд» на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України другу редакцію проекту державних будівельних норм ДБН В.2.2… «Виробничі будівлі».

Нормативний документ розробляється на заміну СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания».

Ці норми встановлюють вимоги до проектування виробничих будівель і приміщень, а також лабораторних будівель і приміщень з метою забезпечення раціональних параметрів будівель, виконання вимог безпеки та охорони навколишнього середовища, економного використання енергетичних ресурсів під час експлуатації.

Зазначені норми не поширюються на будівлі і приміщення для виробництва й зберігання вибухових речовин і засобів підривання, підземних будівель.

Пріоритетним питанням розроблюваного нормативного документу є забезпечення високої економічної ефективності проектованих виробничих будівель при дотриманні вимог безпеки експлуатації об’єктів будівництва.

Введення в дію зазначеного нормативного документу дасть можливість:

- забезпечити нормування та прийняття раціональних технічних рішень виробничих будівель на всіх стадіях проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та консервації будівель;

- привести основні вимоги щодо робочого проектування виробничих будівель усіх галузей промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства України.